The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Moduł reakcji podłoża wg Matlock’a i Rees’a

Metoda ta ma zastosowania dla gruntów niespositych. Moduł reakcji podłoża wynika wówczas z wyrażenia:

gdzie:

nh

-

moduł ściśliwości poziomej [MN/m3]

d

średnica pala [m]

z

głębokość danego przekroju od terenu [m]

Możliwe wartości modułu nh dla gruntów niespoistych

Grunt

- zagęszczenie

nh [MN/m3]

Suchy piasek i żwir

- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony

1,8 - 2,2

5,5 - 7,0

15,0 - 18,0

Mokry piasek i żwir

- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony

1,0 - 1,4

3,5 - 4,5

9,0 - 12,0

Literatura:

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Non-Dimensional Solutions for Laterally Loaded Piles with Soil Modulus Assumed Proportional to Depth. University of Texas, Austin, 1956.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Generalized Solutions for Laterally Loaded Piles. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE 86, No. 5, 1960, pp. 63 - 91.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Foundation analysis of offshore pile-supported structures. Proceedings of the 5th International Conference, ISSMFE, Paris, Vol. 2, 1961, pp. 91-7.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.