The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wpływ rys rozciąganych

Program umożliwia uwzględnienie wpływu rys rozciąganych, które występują na powierzchni gruntu i są wypełnione wodą h. Jedynym parametrem wejściowym jest głębokość rys rozciąganych. Wpływ rys jest uwzględniany przy obliczaniu sił normalnych i ścinających w przekrojach powierzchni poślizgu zawierającej rysy - w przekroju z rysami rozciąganymi, parametry wytrzymałości na ścinanie są ustawione na zero (c = 0, φ = 0). Następnie, siła pozioma F na skutek obecności wody w rysie rozciąganej wprowadzana jest do analizy (patrz rysunek):

Wpływ rys rozciąganych

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.