The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wpływ rys rozciąganych

Program umożliwia uwzględnienie wpływu rys rozciąganych, które występują na powierzchni gruntu i są wypełnione wodą h. Jedynym parametrem wejściowym jest głębokość rys rozciąganych. Wpływ rys jest uwzględniany przy obliczaniu sił normalnych i ścinających w przekrojach powierzchni poślizgu zawierającej rysy - w przekroju z rysami rozciąganymi, parametry wytrzymałości na ścinanie są ustawione na zero (c = 0, φ = 0). Następnie, siła pozioma F na skutek obecności wody w rysie rozciąganej wprowadzana jest do analizy (patrz rysunek):

Wpływ rys rozciąganych

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.