The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Sondowanie SPT (Standard Penetration Test)

Wyniki sondowania SPT (Standard Penetration Test) prezentowane są w postaci liczby uderzeń N (opór penetracji) niezbędnej do wbicia urządzenia w grunt lub skałę na określoną głębokość. Głębokość ta nazywana jest interwałem głębokości penetracji 0,3 m (1ft).

Liczba uderzeń N mierzona podczas badania SPT korygowana jest ze względu na różnorodność dostępnych urządzeń badawczych oraz ze względu na wpływ ciężaru nadkładu gruntu w gruntach niespoistych. W obliczeniach stosowana jest skorygowana (skorelowana) wartość N60.

Skorygowana (skorelowana) liczba uderzeń N60 wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

Er

-

współczynnik energetyczny urządzenia badawczego

N

-

liczba uderzeń zmierzona podczas badania SPT

CN

-

wsp. korekcyjny do naprężenia pionowego

λ

-

współczynnik korekcyjny użytkownika

Współczynnik energetyczny urządzenia Er stanowi stosunek rzeczywistej energii Emeas i energii wyznaczonej Etheor młota. Nie ma konieczności stosowania współczynnika korelacyjnego dla standardowej sondy SPT (Mohr), ponieważ efektywność tej maszyny wynosi 60% i korelacja wykonywana jest do tej wartości (wykorzystywane są wartości mierzone w czasie badania SPT).

Korelacja CN do naprężenia pionowego σ´V - reprezentuje wpływ ciężaru nadkładu gruntu w piaskach. Przy czym nie należy stosować wartości współczynnika korekcyjnego CN większych niż 1.5 (według rekomendacji EN ISO 22476-3).

Tabela wbudowanych typów korelacji

Typ

Rodzaj konsolidacji

Zagęszczenie względne lp [%]

Współczynnik korelacji CN

Typ 1 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Normalnie skonsolidowane

40 - 60

Typ 2 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

60 - 80

Typ 3 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Prekonsolidowane

-

Typ 4 - EN ISO 22476-3

Normalnie skonsolidowane piaski

-

Typ 5 - FHWA (1998), Peck (1974)

-

-

gdzie:

σ´V

-

Pionowe naprężenie efektywne

Korelacja użytkownika λ [-] - reprezentuje stratę energii ze względu na długość sytemu żerdzi, wpływ średnicy odwiertu, a także wpływ urządzenia do pobierania prób.

Wynikiem sondowania SPT jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki sondowań SPT służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Mikropal" i "Fundamenty bezpośrednie CPT" oraz do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki sondowań SPT można importować do programów w postaci plików .txt.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz pionowe odsunięcie początku badania SPT. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Liczba uderzeń wprowadzana jest w tabeli.

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Literatura:

EN ISO 22476-3: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 3: Standard penetration test, 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.