The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Sprawdzenie według współczynnika bezpieczeństwa

Sprawdzenie na zginanie i naprężenie wywołane siłą normalną

Sprawdzenie naprężeń normalnych wykonywane jest z wykorzystaniem następującego wyrażenia:

gdzie:

σn

-

naprężenie normalne wywołane siłą rozciągającą lub ściskającą

σm

-

naprężenie zginające

fn

-

wytrzymałość drewna odpowiednio - na ściskanie lub rozciąganie

fm

-

wytrzymałość drewna na zginanie

SFs

współczynnik bezpieczeństwa do nośności przekroju drewnianego

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na ścinanie

Sprawdzenie naprężenia ścinającego τ wykonywane jest z wykorzystaniem następującego wyrażenia:

gdzie:

fv

-

wytrzymałość drewna na ścinanie

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.