The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Sejsmika

Program pozwala na analizę wpływu oddziaływań sejsmicznych na konstrukcję geotechniczną. Analiza sejsmiki może być wykonana w dowolnej fazie budowy.

Obciążenie sejsmiczne definiowane jest za pomocą akcelerogramu, ktory może być wygenerowany przez program, zaimportowany lub zdefinowany za pomocą punktów. Akcelerogram jest generowany w taki sposób, aby jego spektrum odpowiedzi odpowiadało wybranemu spektrum odpowiedzi sprężystej zdefiniowanemu w normach projektowych.

Na dolnej krawędzi modelu można zdefiniować dwa rodzaje warunków brzegowych utwierdzenie lub absorbcję. Na krawędziach pionowych modelu definiowane są tak zwane warunki brzegowe free-field, które zapobiegają odbiciu wychodzących fal mechanicznych z powrotem do modelu.

Analiza sejsmiczna obejmuje również rozwiązanie zagadnienia wartości własnych w celu określenia częstości własnych i odpowiadających im kształtów własnych. Częstości własne są niebędne do definiowania parametrów tłumienia Rayleigha. Wyniki analizy kształtów własnych, w tym modalnych współczynników udziału i modalnych mas efektywnych, są dostępne dla użytkownika.

W celu umożliwienia przerowadzenia analizy sejsmicznej, należy zaznaczyć pole wyboru "Umożliwiaj analizę dynamiczną sejsmiki" w trybie Topologia, w ramce "Ustawienia".

Jeśli ta opcja jest wybrana:

  • okno dialogowe definiowania parametrów gruntów wprowadza nowe parametery niezbędne do analizy dynamicznej;
  • w każdej fazie budowy pojawia się ramka "Sejsmika" umożliwiająca definiowanie obciążeń sejsmicznych (akcelerogramów) oraz specyficznych warunków brzegowych.

W analizie dynamicznej wyznaczane są wielkości mechaniczne - przemieszczenia, naprężenia, odkształcenia, siły wewnętrzne itp. - w każdym kroku czasowym.

Analiza sejsmiczna ma następujące ograniczenia:

  • nie może być uruchomiona w trybie analizy "Symetria osiowa";
  • modele konstytutywne stanu krytycznego nie przyjmują "modułu dynamicznego";
  • analiza nie zostanie przeprowadzona w przypadku, gdy na pionowych krawędziach modelu numerycznego są zlokalizowane "elementy sztywne".

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.