The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Line Search

Podstawowym celem metody Line search jest określenie skalarnego mnożnika η, który jest stosowany do skalowania bieżącego przyrostu przemieszczenia, tak aby spełnić warunek równowagi w danym kierunku. Rzeczywisty wektor przemieszczenia na końcu i-tej iteracji ma więc następującą postać:

W związku z tym, proces obliczeniowy ulega przyspieszeniu η > 1, albo spowolnieniu, η < 1. Oczywiście, dla Line search wykonanej dla każdej iteracji wzrasta koszt iteracji. Z drugiej strony, niedogodność ta jest kompensowana przez mniejszą liczbę iteracji niezbędnych do osiągnięcia konwergencji, oraz przez możliwość uniknięcia dywergencji lub oscylacji procesu iteracji. W ustawieniu domyślnym metoda Line search jest włączona.

Użytkownikom o niewielkim doświadczeniu zalecamy użycie ustawienia domyślnego widocznego na rysunku.

Ustawienie metody line search

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.