The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Bierne parcie gruntu - teoria Müller - Breslau

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

c

-

spójność gruntu

σz

-

pionowe, normalne naprężenie całkowite

Współczynnik biernego parcia gruntu Kp wyznaczany jest z:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Pionowe σpv i poziome σph składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane przez:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Müller-Breslau's Erddruck auf Stutzmauern,Stuttgart: Alfred Kroner-Verlag, 1906 (German)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.