The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Strata objętości

Metoda straty objętości jest pół-empiryczną metodą opartą częściowo na gruncie teoretycznym. Pomimo, że pośrednio, metoda ta wprowadza do analizy podstawowe parametry wyrobiska (w tym parametry mechaniczne ośrodka, obudowa wyrobiska, itp.) za pomocą 2 wyczerpujących parametrów (współczynnik k do wyznaczania punktu przegięcia oraz procentu straty objętości VL). Parametry te jednoznacznie definiują kształt niecki osiadania i są wyznaczane empirycznie na podstawie wieloletnich doświadczeń.

Osiadanie wyrażone w objętości

Maksymalne osiadanie Smax, oraz położenie punktu przegięcia Linf są przedstawione następującymi wyrażeniami:

gdzie:

A

-

obszar wyrobiska

Z

-

głębokość środkowego punktu wyrobiska

k

-

współczynnik obliczania punktu przegięcia (stała materiału)

VL

-

procent straty objętości

Deformacja stropu ua wynika z:

gdzie:

r

-

promień wyrobiska

VL

-

procent straty objętości

Literatura:

"http://www.groundloss.com/"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.