The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Strata objętości

Metoda straty objętości jest pół-empiryczną metodą opartą częściowo na gruncie teoretycznym. Pomimo, że pośrednio, metoda ta wprowadza do analizy podstawowe parametry wyrobiska (w tym parametry mechaniczne ośrodka, obudowa wyrobiska, itp.) za pomocą 2 wyczerpujących parametrów (współczynnik k do wyznaczania punktu przegięcia oraz procentu straty objętości VL). Parametry te jednoznacznie definiują kształt niecki osiadania i są wyznaczane empirycznie na podstawie wieloletnich doświadczeń.

Osiadanie wyrażone w objętości

Maksymalne osiadanie Smax, oraz położenie punktu przegięcia Linf są przedstawione następującymi wyrażeniami:

gdzie:

A

-

obszar wyrobiska

Z

-

głębokość środkowego punktu wyrobiska

k

-

współczynnik obliczania punktu przegięcia (stała materiału)

VL

-

procent straty objętości

Deformacja stropu ua wynika z:

gdzie:

r

-

promień wyrobiska

VL

-

procent straty objętości

Literatura:

"http://www.groundloss.com/"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.