The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Otwór

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania i zagłębienie pierwszego punktu badania pod powierzchnią terenu. Wymagane jest także zdefiniowanie wspólrzędnych.

Wysokość pierwszego punktu (wspólrzędna z) może być zdefiniowana ręcznie przez użytkownika lub wyznaczona automatycznie przez program w przypadku, gdy badanie wykonane było z poziomu terenu.

Dodatkowo, w zakładkach można definiować:

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowa warstwa". W oknie tym definiuje się miąższość warstwy (lub zagłębienie), a także przyporządkowuje grunt do tej warstwy (kolor i szrafurę). Istnieje także możliwość przyporządkowania innego gruntu z listy gruntów zdefiniowanych wcześniej.

Okno dialogowe "Nowy grunt"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.