The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotwienie zbrojenia

Podczas wprowadzania zbrojenia do ośrodka gruntowego należy pamiętać o prawidłowym zakotwieniu zbrojenia, ponieważ program nie sprawdza zbrojenia pod względem zniszczenia spowodowanego ścinaniem. Nagły wzrost wartości siły normalnej, jak pokazano na rysunku, wskazuje na osobliwość w naprężeniach kontaktowych i prawdopodobieństwo zniszczenia zbrojenia spowodowanego ścinaniem. Z tego punktu widzenia, wyświetlone wyniki wprowadzają w błąd i są zasadniczo nierealistyczne.

W takim przypadku, zbrojenie należy albo usunąć z analizy, albo zapewnić mu odpowiednie zakotwienie, jak pokazano na rysunku.

Zbrojenie zakotwione w sposób niewystarczający

Zbrojenie zakotwione prawidłowo

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.