The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wyniki

Ramka "Wyniki" pozwala na definiowanie punktów (lub węzłów), dowolnie rozmieszcczonych na powierzchni płyty. Dla tych punktów (węzłów) możliwe jest wyświetlanie zmiennych (przemieszczenia, momenty, obroty), dla dowolnych stanów obciążeniowych, kombinacji SO (stanów obciążeniowych) lub jeśli zachodzi potrzeba - zmiennych do wymiarowania (przekroje zbrojenia, wyliczane zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy"). 

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych punktów (węzłów). Dodawanie punktów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe wyniki". Okno służy do specyfikacji sposobu definiowania (punkt, węzeł), współrzędnych punktu/węzła oraz wyboru stanu obciążeniowego, kombinacji czy wymiarowania, dla którego należy wyświetlić wyniki. Wartość w podpartym węźle odpowiada sile reakcji w tej podporze. 

Przy wymiarowaniu pewne wielkości mogą być oznaczone symbolem [*]. W takim przypadku, niezbędny przekrój zbrojenia i minimalny stopień zbrojenia są konieczne. Jeśli dany punkt znajduje się na granicy dwóch makroelementów, program wyświetla dwa zestawy wartości do wymiarowania. 

Zdefiniowane punkty (węzły) można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Winiky"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.