The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Elementy kontaktowe

Ramka "Elementy kontaktowe" zawiera tabelę z listą elementów kontaktowych. Dodawanie (edycja) elementów kontaktowych wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe elementy kontaktowe".

Elementy kontaktowe znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy niezbędne jest prawidłowe przedstawienie wzajemnych oddziaływań między konstrukcją i gruntem. Mogą być ponadto stosowane do modelowania złączy konstrukcyjnych lub granic pomiędzy dwoma różnymi materiałami (granica grunt - skała). Elementy kontaktowe są przyporządkowane do wcześniej zdefiniowanych linii - linii swobodnych lub linii siatki (np. warstw). Element kontaktowy definiuje się wybierając odpowiedni typ elementu.

Lokalizację elementu kontaktowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Zdefiniowane elementy kontaktowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

Ramka “Elementy kontaktowe”

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.