The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Koncepcja stożka tarcia

Koncepcja stożka tarcia jest kombinacją metod kinematycznej i kinetycznej reprezentujących konwencjonalne rozwiązanie zagadnienia, wykorzystywane do wyszukania potencjalnej powierzchni poślizgu przy zniszczeniu. Podstawowa zasada zastosowanego rozwiązania przedstawiona jest na poniższym rysunku.

Koncepcja stożka tarcia dla bloku spoczywającego na pochylonej płaszczyźnie (łamana powierzchni poślizgu)

Siły utrzymujące opisane są za pomoca następującego wyrażenia:

gdzie:

A

-

powierzchnia bloku spoczywającego na powierzchni poślizgu

c

-

spójność powierzchni poślizgu

W

-

wektor wynikający z ciężaru własnego bloku (wypadkowa ciężaru własnego bloku skalnego))

N

normalna do powierzchni poślizgu

ϕ

-

kąt tarcia wewnętrznego

Literatura:

Goodman, R. E.: Introduction to Rock Mechanics: John Wiley & Sons, New York, 1989, 562 p.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.