The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tworzenie własnego szablonu przez Użytkownika

Program zawiera predefiniowane podstawowe zestawy szablonów do tworzenia dokumentacji geologicznej wszystkich rodzajów badań polowych (otwór, CPT, SPT...). Ze względu na szerokie i różnorodne wymagania stawiane dokumentacji geologicznej (kartom), istnieje w programie możliwość stworzenia zestawów szablonów własnych przez Użytkownika.

Najlepszą metodą na zbudowanie własnego szablonu jest rozpoczęcie pracy z predefiniowanym zestawem szablonów i modyfikacja tego zestawu szablonów według specyficznych wymagań. Za pomocą przycisku "Edytuj kopię bieżącego zestawu szablonów i dodaj do administratora szablonów" definiujemy swój własny zestaw szablonów w ramce "Szablony". Wszystkie szablony są wyświetlane w tabeli i można je dodawać/usuwać/edytować.

Jeśli w zadaniu zawarte jest badanie polowe, które wykorzystuje szablon spoza aktualnego zestawu szablonów, szablon ten można dodać za pomocą przycisku „Dodaj” w dolnej części okna.

Okno dialogowe służące do tworzenia nowego szablonu składa się z 4 części:

  1. Część A - w tej części definiowana jest nazwa nowego szablonu (np. uwzględniająca kraj, nazwę firmy, normę...).
  2. Część B - w tej części definiuje się dane wejściowe dla wybranej zakładki (badania polowego).
  3. Część C - w tej części definiuje się karty wynikowe dla każdego rodzaju badania polowego. Edytowanie wykonuje się w arkuszu, praca w nim jest podobna do pracy w np. MS Excel.
  4. Część D - mapowanie do eksportu i importu danych

Okno dialogowe "Nowy szablon"

Szablony są ze sobą kompatybilne i zachowują określone dane w maksymalnym możliwym stopniu. Treść dowolnych pól pobranych z podstawowych szablonów pozostanie niezmieniona po zmianie poszczególnych szablonów.

Tworzenie szablonu własnego zdefiniowanego przez użytkownika opisano szczegółowo w podręczniku inżyniera nr 44 - Tworzenie własnych szablonów przez użytkownika.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.