The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Wprowadzone obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Wszystkie wprowadzone obciążenia można edytować na fazie budowy, w którym zostały określone. Jedynie wielkość obciążenia można edytować we wszystkich następnych etapach budowy (opcja "Wartość obciążenia").

Wpływ obciążeń zewnętrznych na parcia gruntu został opisany w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Przyrost parcia gruntu na skutek obciążenia".

Ramka "Obciążenie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.