The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Załącznik krajowy (ZK)

Załącznik Krajowy (ZK) określa w szczegółowy sposób stosowanie Eurokodu na poziomie krajowym (w danym państwie UE) i jest zwykle publikowany razem z wersją Eurokodu (ENV) dla danego kraju. 

Załącznik Krajowy określa więc wybór współczynników częściowych na poziomie kraju oraz stosowanie podejść obliczeniowych dla konkretnych zadań geotechnicznych. Ze względu na fakt, iż treść Załączników Krajowych pozostaje nieustalona dla niektórych państw, obecnie nie wszystkie Załączniki Krajowe są uwzględnione w poszczególnych programach.

Poszczególne załączniki krajowe można wybierać z ustawień predefiniowanych dostępnych w administratorze ustawień i na liście ustawień.

Nowe ustawienia można dodawać bazując na istniejących ustawieniach predefiniowanych, w ten sposób tworząc własne Załączniki krajowe.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.