The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Administrator

Administrator Ustawień jest głównym narzędziem do zarządzania poszczególnymi "Ustawieniami" lub "Szablonami". W szczególności umożliwia użytkownikowi:

  • określić widoczność Ustawień (Szablonów) na "Liście ustawień (Liście szablanów badań)" (poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie "Widoczne")
  • określić Ustawienia (Szablony) domyślne dla nowych plików bieżącego programu (kolumna "Domyślne")
  • zobaczyć Ustawienia (Szablony) podstawowe wybrane w danym momencie (dostępne poprzez przyciśnięcie przycisku "Edytuj")
  • dodać Ustawienia (Szablony) własne (przyciśnięcie przycisku "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowe ustawienia" z kopią aktualnie wybranego Ustawienia / Szablonu
  • edytować zdefiniowane Ustawienia (Szablony) własne użytkownika (przyciskając przycisk "Edytuj")
  • usuwać Ustawienia (Szabolny) własne użytkownika (przyciskając przycisk "Usuń").

Dodatkowo, Administrator Ustawień umożliwia eksport i import Ustawień (Szablonów) przechowywanych na dysku.

Widoczność lub ustawienia domyślne (szablony) mogą być wybierane za pomocą myszki lub poprzez przyciśnięcie klawisza Spacji (dotyczy wyboru Widoczności) lub klawisza Shift+Spacji (dotyczy wyboru ustawień Domyślnych).

Okno dialogowe "Administrator"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.