The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Administrator

Administrator Ustawień jest głównym narzędziem do zarządzania poszczególnymi "Ustawieniami" lub "Zestawami szablonów". W szczególności umożliwia użytkownikowi:

  • określić widoczność Ustawień (Zestaw szablonów) na "Liście ustawień (Liście szablonów badań)" (poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie "Widoczne")
  • określić Ustawienia domyślne (Zestaw szablonów) dla nowych plików bieżącego programu (kolumna "Domyślne")
  • zobaczyć Ustawienia podstawowe (Zestaw szablonów) wybrane w danym momencie (dostępne poprzez przyciśnięcie przycisku "Edytuj")
  • dodać Ustawienia własne (Zestaw szablonów) (przyciśnięcie przycisku "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowe ustawienia" z kopią aktualnie wybranego Ustawienia / Zestawu szablonów
  • edytować zdefiniowane Ustawienia własne użytkownika (Zestaw szablonów) (przyciskając przycisk "Edytuj")
  • usuwać Ustawienia własne użytkownika (Zestaw szablonów) (przyciskając przycisk "Usuń").

Dodatkowo, Administrator Ustawień umożliwia eksport i importUstawień (Zestaw szablonów) przechowywanych na dysku.

Widoczność lub ustawienia domyślne (zestaw szablonów) mogą być wybierane za pomocą myszki lub poprzez przyciśnięcie klawisza Spacji (dotyczy wyboru Widoczności) lub klawisza Shift+Spacji (dotyczy wyboru ustawień Domyślnych).

Okno dialogowe "Administrator"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.