The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

LRFD - Analiza ścian (Konstrukcji wsporczych)

Analiza według LRFD wprowadza dwa rodzaje współczynników obliczeniowych - współczynniki modyfikujące wielkość obciążenia (Współczynniki obciążenia) i współczynniki redukujące odpór gruntu (Współczynniki do odporu).

Współczynniki te wchodzą do obliczeń zgodnie z wybraną sytuacją obliczeniową.

W przypadku analizy poszczególnych przypadków zniszczenia, program określa czy siła bądź parcie oddziałują w sposób korzystny czy niekorzystny, a następnie przemnaża siłę przez właściwy współczynnik częściowy.

Podczas przeprowadzania ostatecznego sprawdzenia całkowita wytrzymałość konstrukcji na zniszczenie jest przemnażana przez odpowiedni współczynnik wytrzymałości.

Analiza według LRFD - definiowanie współczynników częściowych dla analizy ścian

W przypadku konstrukcji wsporczych (ścian), informacja o zastosowanych współczynnikach obliczeniowych umieszczona jest w raporcie z obliczeń.

Raport z obliczeń

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.