The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy pala stabilizującego. Przełączenie do tego trybu automatycznie przeprowadza analizę.

Maksymalne wartości sił wewnętrznych i przemieszczeń wyświetlane są w dolnej części okna. Jeśli pal jest utwierdzony w skale, przeprowadzane jest także sprawdzenie nośności skały.

Ramka zawiera trzy możliwości wyświetlania wyników analizy, które można przełączać za pomocą przycisków z prawej strony ramki.

  • Moduł reakcji podłoża + parcia gruntu

Wykres zmienności modułu reakcji podłoża wyświetlany jest w lewej części pulpitu (domyślnie niebieskim kolorem kreskowania). W odniesieniu do metody parć zależnych, niektóre “sprężynki” (wartości modułu reakcji podłoża) są usuwane z analizy (sztywność sprężynki wynosi zero). Obliczenie może nie zbiegać się w przypadku osiągnięcia stanu granicznego przed i za konstrukcją oraz niewystarczającego podparcia konstrukcji (kotwy, podpory). Program nie znajduje wówczas rozwiązania. W dolnej części ramki wyświetlany jest komunikat błędu - przypadek taki wymaga modyfikacji wprowadzonych danych - np. dodania kotwy lub rozpory, zmiany głębokości wykopu, zmiany parametrów gruntu, itp.

Rozkład parć granicznych (domyślnie linie zielone - ciągła i przerywane) przedstawiony jest w prawej części okna (parcie bierneparcie spoczynkowe i parcie czynne). Rzeczywiste parcie działające na konstrukcję rysowane jest ciągłą niebieską linią.

Odkształcona (domyślnie ciągła czerwona linia) i nieodkształcona konstrukcja pokazane są w prawej części pulpitu. Siły w kotwach, podporach i rozporach są również pokazane w tym oknie.

  • Moment + Siła tnąca

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Rozkłady momentów zginających oraz sił tnących rysowane są po prawej stronie pulpitu.

  • Przemieszczenie + Naprężenia

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Wyznaczone teoretyczne przemieszczenia konstrukcji oraz wypadkowe parcie działające na konstrukcję ściany wyświetlane są po prawej stronie ekranu.

Jeżeli moduł reakcji podłoża wyznaczany jest iteracyjnie, konieczne jest sprawdzenie przebiegu iteracji manualnej w oknie dialogowym "Iteracja". Szczegółowe informacje zostały podane w części teoretycznej pomocy, w rozdziale "Moduł reakcji podłoża wyznaczny iteracyjnie"

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - moduł reakcji podłoża, parcia gruntu i przemieszczenie

Ramka "Obliczenia" - Moment zginający, siła tnąca

Ramka "Obliczenia" - przemieszczenie i parcie gruntu oddziałujące na konstrukcję

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.