The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Mnożnik wysokości

Jeżeli analizowane zbocze jest zbyt długie lub posiada niewielką wysokość, wówczas kreślona powierzchnia poślizgu może być niewystarczająco widoczna. Problem ten można rozwiązać poprzez zmianę skali w kierunku pionowym za pomocą mnożnika wysokości. Wartość tego mnożnika ustawia się w ramce "Konfiguracja rysunku" w zakładce "Globalny 2D". Standardowe ustawienie ("Mnożnik wysokości" równy jeden) kreśli niezniekształconą konstrukcję proporcjonalnie do jej wymiarów.

Przy zastosowaniu opcji mnożnika wysokości, jedynie łamane powierzchnie poślizgu można wprowadzać graficznie. Kołowe powierzchnie poślizgu należy w takim przypadku wprowadzać ręcznie w oknie dialogowym "Kołowa powierzchnia poślizgu" za pomocą przycisku "Dodaj".

Ustawienia mnożnika wysokości

Wizualizacja powstałej powierzchni poślizgu z mnożnikiem wysokości

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.