The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Woda - łamana powierzchnia poślizgu

Ramka "Woda" sluży do definiowania wpływu wody (możliwości: nie uwzględniaj, definiuj siły na bloki, poziome ZWG, definiuj dowolne ZWG). Parametry wody można edytować zarówno w ramce, wpisując odpowiednie wartości w polach definiowania, jak i na pulpicie wykorzystując aktywne wymiary.

Procedura rozwiązania zagadnienia wpływu wody przy łamanej powierzchni poślizgu opisana jest w teoretycznej części podręcznika w rozdziale "Wpływ wody na łamaną powierzchnię poślizgu".

W przypadku wyboru opcji "definiuj siły na bloki" siły od wody oddziałujące na powierzchnię poślizgu Fv lub siły od wody oddziałujące na wewnętrzną powierzchnię poślizgu U definiowane są w ramce "Parametry" (po przyciśnięciu przycisku "Edytuj").

Ramka "Woda" - łamana powierzchnia poślizgu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.