The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Elementy kontaktowe i belkowe (Przepływ wody)

Ramka "Elementy kontaktowe" ("Elementy belkowe") zawiera (w trybie "Przepływ wody") tabelę z listą elementów kontaktowych (belkowych). Dodawanie (edycja) elementów kontaktowych wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe elementy kontaktowe".

Lokalizację elementu kontaktowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Elementy kontaktowe znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy niezbędne jest prawidłowe przedstawienie wzajemnych oddziaływań między konstrukcją i gruntem. Mogą być ponadto stosowane do modelowania złączy konstrukcyjnych lub granic pomiędzy dwoma różnymi materiałami (granica grunt - skała). Elementy kontaktowe są przyporządkowane do wcześniej zdefiniowanych linii - linii swobodnych lub linii siatki (np. warstw). Element kontaktowy opisuje się wybierając odpowiedni typ elementu.

Zdefiniowane elementy kontaktowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

Element belkowy lub kontaktowy można zdefiniować jako:

  • przepuszczalny
  • nieprzepuszczalny
  • częściowo przepuszczalny

Elementy kontaktowe pozwalają na modelowanie pewnych barier dla przepływu wody w masywie gruntowym. Rozważmy przykład ścianki szczelnej reprezentowany dla potrzeb analizy naprężeń przez elementy belkowe. Ścianka szczelna zakotwiona wewnątrz obszaru może być traktowana jako całkowicie przepuszczalna, całkowicie nieprzepuszczalna lub częściowo przepuszczalna. Chociaż dwa pierwsze przypadki mogą być również rozwiązywane z użyciem elementów kontaktowych umieszczonych wzdłuż odpowiedniej linii, to program traktuje je w sposób automatyczny, bez konieczności wprowadzania tych elementów. Trzeci przypadek reprezentuje problem przepływu wody w cienkiej strefie o danej miąższości d, zob. rysunek:

Częściowo przepuszczalny element kontaktowy

Odpowiednie wartości strumienia w kierunku stycznym (kierunek sqs i kierunku normalnym (kierunek nqn obliczane są ze wzorów:

Definiowanie elementów kontaktowych wymaga więc podania następujących parametrów:

ks

-

przepuszczalność w kierunku stycznym (przepuszczalność podłużna), [m/dobę]

kn

-

przepuszczalność w kierunku normalnym (przepuszczalność poprzeczna) [m/dobę]

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.