The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Teoria Arrango

Program wykorzystuje teorię Coulomb’a do obliczenia wartości Ka i Kp jednocześnie uwzględniając wartości dynamiczne (α*β*).

Dla czynnego parcia gruntu:

Dla biernego parcia gruntu:

gdzie:

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

ψ

-

nachylenie sił sejsmicznych

Współczynniki parć gruntu Kae i Kpe wyznaczane są przez pomnożenie współczynników Fae i Fpe odpowiednio przez wartości Ka i Kp.

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

ψ

-

nachylenie sił sejsmicznych

Jeżeli wartość kąta β* staje się większa niż φ, wówczas program przyjmuje wartość (β* = φ). Wartości obliczonego i zmodyfikowanego kąta β* mogą być wizualizowane w danych wyjściowych - w drugim przypadku, wyświetlane jest również słowo MODIFIED. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie czy uzyskane wyniki są realistyczne.

Przykład danych wyjściowych programu

Literatura:

Design of sheet pile walls, Pile Buck Inc., Vero Beach, Florida, www.pilebuck.com

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.