The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Specjalny rozkład parcia wody

Specjalny rozkład parcia wody

Opcja ta umożliwia niezależne wprowadzenie (ręczne) rozkładu obciążenia na skutek wody z tyłu i z przodu konstrukcji za pomocą rzędnych ciśnienia porowego na różnych głębokościach. Różnica ciśnień pomiędzy poszczególnymi wartościami jest liniowa. Jednocześnie, istnieje konieczność wprowadzenia poziomów zwierciadeł pełnego nawodnienia gruntu z tyłu h1 i z przodu h2 konstrukcji, łącznie z możliwym zmniejszeniem ciężaru jednostkowego δy z przodu konstrukcji na skutek przepływu wody.

Przykład: Dwie oddzielone linie horyzontu wody gruntowej.

Istnieją dwie przepuszczalne warstwy (piasek i żwir) oddzielone jedną nieprzepuszczalną warstwą iłu, która powoduje rozdzielenie dwóch hydraulicznych linii horyzontu - patrz rysunek:

Przykład rozkładu ciśnienia porowego

Zmiana ciśnienia porowego nad warstwą iłu napędzana jest swobodnym zwierciadłem wody gruntowej GWT1. Rozkład ciśnienia porowego pod warstwą iłu wynika ze stosunku w niższym, oddzielonym zwierciadle wody gruntowej GWT2 gdzie woda gruntowa jest naprężana. Rozkład ciśnienia porowego w ile jest mniej więcej liniowy. 

Przyciąganie powierzchniowe jest odzwierciedlone w analizie jedynie przez zwiększenie stopnia nawodnienia i dlatego wartość γsat jest wstawiana do parametrów gruntu.

W celu rozróżnienia regionów o różnym stopniu nawodnienia można wstawić kilka warstw tego samego gruntu o różnych ciężarach jednostkowych. Ujemne ciśnienie porowe nie jest uwzględniane. Jednak dla warstw o różnym stopniu nawodnienia można zastosować różne wartości wytrzymałości na ścinanie z uwzględnieniem ssania.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.