The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Graniczna krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie)

Graniczna krzywa obciążeniowa opisuje zmianę obciążenia pionowego Q w funkcji osiadania pala.

Domyślnie, program oferuje budowanie tej krzywej dla maksymalnej wartości osiadania równiej 25 mm. Jednak, wartość tę można modyfikować aż do wartości 100 mm przed przeprowadzeniem obliczeń. Przykład pokazujący typowy kształt granicznej krzywej obciążeniowej został przedstawiony na rysunku. 

Graniczna krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) dla pojedynczego pala

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.