The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stała ściśliwości 10

W praktyce inżynieryjnej, naturalny logarytm z podstawą jest czasem zastępowany logarytmem z podstawą 10 przy kreśleniu naprężenia σef. W takim przypadku, stałą ściśliwości powszechnie oznacza się indeksem dolnym 10C10, bowiem:

istnieje możliwość wyprowadzenia zależności pomiędzy stałą ściśliwości C a C10:

Arnold Verruijt (Mechanika gruntu) proponuje następujące wartości stałej ściśliwości:

Grunt

C

C10

Piasek

50 - 500

20 - 200

Pył

25 - 125

10 - 50

10 - 100

4 - 40

Torf

2 - 25

1 - 10

Literatura:

Arnold Verruijt: Soil mechanics, Delft University of Technology, 2001, 2006, http://geo.verruijt.net/.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.