The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Zwecka

Opisane tu metody zostały opracowane do analizy buław kotew - opierają się one głównie na wartości naprężenia geostatycznego w miejscu lokalizacji buławy mikropala. Metody Zwecka i Bowlesa opierają się na tych samych założeniach - jednakże wartość parcia jest w tych metodach redukowana z zastosowaniem współczynnika parcia spoczynkowego Ko:

gdzie:

d

-

średnica buławy

l

-

długość buławy

Ko

-

wartość współczynnika parcia spoczynkowego

σz

-

średnie naprężenie geostatyczne w otoczeniu buławy mikropala

φ

-

średnia wartość kąta tarcia wewnętrznego w otoczeniu buławy mikropala

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.