The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wykop

Ramka "Wykop" służy do określania kształtu wykopu. Funkcja ta pozwala modyfikować profil terenu w danej fazie budowy. Istnieje możliwość jednoczesnego wprowadzenia kilku wykopów. W takim przypadku, niektóre linie wykopu są częściowo widoczne nad terenem.

Tabela z listą punktów warstwy wyświetlana jest w lewej części ramki. Wprowadzenie warstwy wykopu odbywa się identycznie jak w przypadku standardowych warstw.

Nie można określić wykopu w pierwszej fazie budowy. Nie można również utworzyć wykopu, jeżeli w danej fazie został określony nasyp - w takim przypadku należy wprowadzić nową fazę budowy dla wykopu, bądź najpierw usunąć istniejący nasyp.

Zdefiniowane warstwy wykopu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Wykop"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.