The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Gradient niecki

Jedną z przyczyn prowadzących do uszkodzenia budynków jest nachylenie niecki osiadania. Program zaznacza kolorowym wzorem poszczególne części budynku, które odpowiadają danej klasie uszkodzenia. Maksymalna wartość naprężenia przy rozciąganiu jest podana w polu tekstowym. 

Program oferuje zdefiniowane strefy uszkodzeń dla budynków z cegły. Wartości te można modyfikować w ramce "Ustawienia fazy". Obszerne doświadczenie uzyskane przy wielu zrealizowanych tunelach pod terenami zabudowanymi pozwoliły wyprowadzić powiązania pomiędzy kształtem niecki osiadania a uszkodzeniami budynków do takiej dokładności, że na tej podstawie istnieje możliwość oszacowania zakresu kompensacji możliwych uszkodzeń spowodowanych wyrobiskami z dokładnością akceptowalną do przygotowania dokumentów umownych, a dla wykonawców do przygotowania ofert na roboty tunelowe.  

Zalecane wartości dla budynków z cegły od jednego do sześciu pięter zostały podane w poniższej tabeli. 

Gradient:

Gradient

Uszkodzenia

Opis

1:1200  -  800

Mikro rysy

Mikro zarysowanie

1:800  -  500

Bardzo małe uszkodzenia - powierzchowne

Pęknięcia tynku

1:500  -  300

Małe uszkodzenia

Małe pęknięcia ścian

1:300  - 150

Średnie uszkodzenia, funkcjonalne

Pęknięcia w ścianach, problemy z oknami i drzwiami

1:150  - 0

Duże uszkodzenia

Szeroko otwarte pęknięcia w ścianach nośnych i belkach

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.