The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Przekroje wynikowe

Ramka "Przekroje wynikowe" zawiera tabelę z wszystkimi zdefiniowanymi przekrojami. W tabeli widoczne są nazwa przekroju i współrzędne punktów definiujących dany przekrój. Z prawej strony tabeli wyświetlany jest zaznaczony/wybrany przekrój.

Ramka "Przekroje wynikowe"

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Dane przekrojów można kopiować pomiędzy innymi programami GEO5.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.