The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Przekroje wynikowe

Ramka "Przekroje wynikowe" zawiera tabelę z wszystkimi przekrojami wynikowymi. W tabeli widoczne są nazwa przekroju wynikowego i współrzędne punktów definiujących dany przekrój. Z prawej strony tabeli wyświetlany jest zaznaczony/wybrany przekrój.

Ramka "Przekroje wynikowe"

Wizualizację rysunku na ekranie można modyfikować w zakładce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Dane przekrojów można kopiować pomiędzy innymi programami GEO5.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.