The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Definiowanie parcia

Ramka"Definiowanie parcia" umożliwia zdefiniowanie zagłębienia powierzchni poślizgu oraz obciążenia na pal stabilizujący ponad powierzchnią poślizgu.

Czynna siła pozioma oddziałuje za palem i jest definiowana następująco:

  • rezydualna siła czynna - wartość może być modyfikowana w kolejnych fazach budowy
  • parcie czynne
  • definiowanie rozkładu parcia - całkowite parcie na pal powyżej powierzchni poślizgu definiowane jest w tabeli, parcie bierne nie jest więcej definiowane

Bierna siła pozioma oddziałuje przed palem i jest definiowana następująco:

Czynne i bierne siły rezydualne cmożna wyznaczyć w programie "Stateczność zbocza"i przenieść do programu "Pal stabilizujący". Następnie należy zdefiniować kształt rozkładu parć. Podczas obliczeń, program NIE ZWIĘKSZA zdefiniowanych sił czynnych i biernych żadnymi współczynnikami częściowymi - należy więc określić definowane siły na podstawie wymaganych norm i przepisów.

W przypadku, gdy siły są wyznaczane w programie Stateczność zbocza, są one zgodne ze sposobem analizy wybranym w tym programie. Przykładowo, jeśli obliczenia prowadzone są zgodnie z Eurokodem EN 1997-1, wówczas otrzymane wartości sił są już wartościami obliczeniowymi.

Ramka "Definiowanie Parcia"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.