The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Definiowanie parcia

Ramka"Definiowanie parcia" umożliwia zdefiniowanie zagłębienia powierzchni poślizgu oraz obciążenia na pal stabilizujący ponad powierzchnią poślizgu.

Czynna siła pozioma oddziałuje za palem i jest definiowana następująco:

  • rezydualna siła czynna - wartość może być modyfikowana w kolejnych fazach budowy
  • parcie czynne
  • definiowanie rozkładu parcia - całkowite parcie na pal powyżej powierzchni poślizgu definiowane jest w tabeli, parcie bierne nie jest więcej definiowane

Bierna siła pozioma oddziałuje przed palem i jest definiowana następująco:

Czynne i bierne siły rezydualne cmożna wyznaczyć w programie "Stateczność zbocza"i przenieść do programu "Pal stabilizujący". Następnie należy zdefiniować kształt rozkładu parć. Podczas obliczeń, program NIE ZWIĘKSZA zdefiniowanych sił czynnych i biernych żadnymi współczynnikami częściowymi - należy więc określić definowane siły na podstawie wymaganych norm i przepisów.

W przypadku, gdy siły są wyznaczane w programie Stateczność zbocza, są one zgodne ze sposobem analizy wybranym w tym programie. Przykładowo, jeśli obliczenia prowadzone są zgodnie z Eurokodem EN 1997-1, wówczas otrzymane wartości sił są już wartościami obliczeniowymi.

Ramka "Definiowanie Parcia"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.