The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Używanie funkcji wyszukaj

Funkcja "Wyszukaj" pozwala wyszukać dowolny tekst w tematach pomocy:

  • Wyszukiwany tekst należy wpisać w pole "Wyszukiwanie".
  • Wyszukiwanie uruchamiane jest automatycznie poprzez wpisanie tekstu.
  • Algorytm wyszukuje wprowadzony do okna tekst w każdym wyrażeniu, w którym jest on chociażby częściowo zawarty.
  • Wyszukiwany tekst podświetlony jest na żółto.
  • Lista znalezionych stron zawierających wyszukiwany tekst wyświetlana jest z lewej strony okna dialogowego.
  • Przyciski " / " umożliwiają poruszanie się pomiędzy stronami w menu "Drzewiastym".
  • Wyszukiwanie zostanie zakończone i pojawi się wyjściowe menu drzewiaste poprzez wciśnięcie przycisku "", "Cofnij" lub po kliknięciu na dowolny link kontekstowy.

Okno dialogowe "Pomoc" - zakładka "Wyszukiwanie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.