The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie pasmowe - czynne parcie gruntu

Dla pionowego obciążenia pasmowego fa działającego równolegle do konstrukcji na powierzchnię gruntu wzdłuż nieskończenie długiego pasa, zakłada się trapezowy przyrost czynnego parcia gruntu zastosowanego na konstrukcję w danym odcinku hf  - patrz rysunek.

Wykres przyrostu czynnego parcia gruntu na skutek obciążenia pasmowego fa

Odcinek ten wyznaczany jest w miejscu przecięcia konstrukcji i linii nakreślonej od punktów krawędzi obciążenia pasmowego posiadającego zbocza związane z kątami φ i ϑa. Kąt ϑa odpowiadający maksymalnej powierzchni poślizgu wynika z:

Wzór ten został szczegółowo opisany w rozdziale "Czynne parcie gruntuobciążenie liniowe".

Zmiana przyrostu parcia jest trapezowa; im większa intensywność Δσfs jest stosowana na górnym końcu, tym mniejsza intensywność Δσfi na dolnym końcu. Te dwa przyrosty są wyznaczane z:

gdzie:

fa

-

wielkość obciążenia pasmowego

b

-

szerokość obciążenia pasmowego działającego normalnie do konstrukcji

hf

-

kąt maksymalnej powierzchni poślizgu

gdzie:

ϑa

-

kąt maksymalnej powierzchni poślizgu

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

Wynikowy przyrost czynnego parcia gruntu na skutek obciążenia pasmowego  fa wyznaczany jest z:

gdzie:

ϑa

-

kąt maksymalnej powierzchni poślizgu

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

fa

-

wielkość obciążenia pasmowego

b

-

szerokość obciążenia pasmowego

Dla gruntów niejednorodnych program postępuje w następujący sposób.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.