The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ujemne tarcie na pobocznicy

Ujemne tarcie na pobocznicy powstaje w wyniku osiadania gruntu wokół pala. Grunt podlegający odkształceniu wokół pala pociąga pal ku dołowi, obniżając tym samym jego nośność. W przypadkach ekstremalnych, oddziaływanie to może całkowicie wyeliminować tarcie na pobocznicy pala. W takim wypadku, pal opiera się tylko na podłożu sprężystym pod podstawą.

Ujemne tarcie na pobocznicy Fs,nk,rep wyraża wzór:

gdzie:

Op

-

powierzchnia pala

n

-

liczba warstw w strefie tarcia negatywnego

hi

-

głębokość i-tej warstwy

K0,i,rep

-

wartość reprezentatywna współczynnika parcia spoczynkowego gruntu

δi,rep

-

tarcie miedzy gruntem i palem w i-tej warstwie

φi,rep

-

reprezentatywna wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu w i-tej warstwie

σv,i-1,rep

-

naprężenie poziome w gruncie w warstwie i-1

σv,1,rep

-

naprężenie poziome w gruncie w i-tej warstwie

pi,a,rep

-

obciążenie dodatkowe w i-tej warstwie

Δσi,v,w,rep

-

zmiana naprężenia pionowego w σv w i-tej warstwie

istnieje następujący związek:

Jeżeli zdefiniowana jest powierzchnia poślizgu, to wartość negatywnego tarcia na pobocznicy Fs,nk,rep wyrażona jest przez wzór:

gdzie:

Op

-

powierzchnia pala

hi

-

głębokość i-tej warstwy

ci,rep

-

reprezentatywna spójność powierzchni poślizgu

- dla bitumu 10*103 N/m2

- dla bentonitu 20*103 N/m2

- dla materiału syntetycznego 50*103 N/m2

Wartość reprezentatywnej spójności wzdłuż powierzchni poślizgu może być również zdefiniowana bezpośrednio przez użytkownika.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.