The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometria

Ramka "Geometria" umożliwia wybranie kształtu fundamentu poprzez wybór ikony. Wybrany kształt z podpowiedzią graficzną wprowadzonych wymiarów wyświetlany jest w lewej części ramki. Kształt ściany można edytować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól danych bądź na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Typ fundamentu oraz jego wysokość określane są w ramce "Fundament".

Program automatycznie oblicza ciężar fundamentu oraz ciężar nadkładu gruntu nad fundamentem. Ciężar własny fundamentu definiuje się w ramce "Materiał". Jeżeli do obliczeń wykorzystywana jest teoria stanów granicznych, jego ciężar jest mnożony przez współczynnik częściowy zdefiniowany w ramce "Fundamenty bezpośrednie".

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Przycisk "Wyznacz wymiary" otwiera okno dialogowe "Wyznaczanie wymiarów fundamentu", które służy do obliczania wymiarów fundamentu z pomocą programu. W oknie tym można zdefiniować wytrzymałość gruntu pod fundamentem Rd lub wybrać opcję "Wyznacz". W takim przypadku, program określa wszystkie wymiaru fundamentu na podstawie wprowadzonych parametrów (grunty, profil, wpływ wody, podsypka piaskowo-żwirowa, ustawienia, itp.).

Po opuszczenia tego okna dialogowego przez naciśnięcie przycisku "OK", wyznaczone wymiary są wczytywane do ramki "Geometria".

Okno dialogowe "Wyznaczanie wymiarów fundamentu"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.