The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Hoek - Brown

Kryterium wytrzymałości Hoek’a-Brown’a opisuje zniszczenie masywu skalnego (na podstawie przeprowadzonych analiz setek konstrukcji podziemnych i zboczy skalnych) jako:

gdzie:

σ1ef

-

naprężenie główne podczas zniszczenia skały

σ3ef

-

naprężenie drugorzędne podczas zniszczenia skały

σc

-

wytrzymałość skały nienaruszonej na proste ściskanie

σci

-

jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie nienaruszonych fragmentów skały

mb,s

-

nieliniowa stała materiałowa zależna od jakości skały

a

-

współczynnik zależny od spękania skały

Podstawowe parametry zmodyfikowanego modelu Hoek’a-Brown’a powinny być wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych i terenowych. W celu przybliżenia tego modelu, przedstawiamy krótką listę zakresów poszczególnych parametrów. Jeżeli znana jest klasyfikacja skał z wykorzystaniem GSI, istnieje wówczas możliwość wyznaczenia parametrów H-B przez program

W rzeczywistej analizie, parametry H-B są przekształcane do parametrów M-C. Procedura rozwiązania jest wówczas identyczna z kryterium Mohr'a-Coulomb'a.

Do przekształcenia parametrów Hoeka-Browna wykorzystywane jest rozwiązanie według Hoeka, Carranza-Torresa i Corkuma (2002) w przypadku analizy stateczności zbocza skalnego:

Kąt tarcia wewnętrznego φ:

Spójność (wytrzymałość na ścinanie) c:

gdzie:

Maksymalna wartość mniejszego naprężenia głównego σ‘3max jest sformułowana w postaci:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

H

-

wysokość zbocza skalnego

σc

-

wytrzymałość skały nienaruszonej na proste ściskanie, lub jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie nienaruszonego masywu skalnego

Literature:

Stability analysis of rock slopes with a modified Hoek-Brown failure criterion, ANG Xiao-Li ; LIANG LI ; YIN Jian-Hua International journal for numerical and analytical methods in geomechanics. ISSN 0363-9061, 2004, vol. 28, no2, pp. 181-190.

Hoek E, Carranza-Torres CT, Corkum B.: Hoek–Brown failure criterion—2002 edition. Proceedings of the 5th North American Rock Mechanics Symposium, Toronto, Canada, vol. 1, 2002, pp. 267 – 273.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.