The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

DIN4017

W rozwiązaniu na podstawie normy niemiekiej DIN 4017, nosność podłoża pod fundamentem wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

współczynniki nośności:

dla:

dla:

współczynniki kształtu:

dla:

dla:

współczynniki nachylenia dla φ > 0:

dla: *

dla:

gdzie:

dla:

dla:

współczynniki nachylenia dla φ = 0:

współczynniki podłoża:

dla:

dla:

dla:

dla:

dla:

dla:

współczynniki podstawy fundamentu:

dla:

dla:

dla:

dla:

gdzie:

c

-

spójność gruntu

q0

-

ekwiwalentne obciążenie równomierne uwzględniające zagłębienie fundamentu

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

γ1

-

ciężar gruntu powyżej podstawy fundamentu

b

-

szerokość fundamentu

γ

-

ciężar gruntu

Nc, Nd, Nb

-

współczynniki nośności

sc, sd, sb

-

współczynniki kształtu

ic, id, ib

-

współczynniki nachylenia

gc, gd, gb

-

współczynniki podłoża

bc, bd, bb

-

współczynniki podstawy fundamentu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

l

-

długość fundamentu

δ

-

kąt odchylenia siły wypadkowej od pionu

β

-

nachylenie terenu

α

-

nachylenie podstawy fundamentu

T

-

składowa pozioma siły wypadkowej

ω

-

kąt pomiędzy składową poziomą siły wypadkowej T a dłuższą osią fundamentu (w kierunku lef)

* Uwaga: Program wykonuje analizę dla obydwu kierunków nachylenia siły i wykorzystuje wartość niekorzystną.

Kierunki nachylenia siły

Literatura: DIN 4017:2006-03

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.