The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nośność na wyciąganie z gruntu

Wyboru metody wyznaczania nośności kotew na wyciąganie z gruntu dokonuje się w obszarze "Nośność na wyciąganie z gruntu".

Definiowanie obliczeń nośności na wyciąganie z gruntu

Obliczenia kotew iniekcyjnych - prętowych i splotowych oraz kotew biernych prętowych

Opcja "wyznacz z naprężeń efektywnych"

gdzie:

d

-

średnica buławy

lk

-

długość buławy

σz

-

naprężenie geostatyczne

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego

Opcja "wyznacz z tarcia na pobocznicy"

gdzie:

d

-

średnica buławy

lk

-

długość buławy

f

-

jednostkowy opór pobocznicy buławy

Opcja "zdefiniuj nośność na mb"

gdzie:

Re, bm

-

nośność na wyciąganie z gruntu na jeden mb

lk

-

długość buławy

Opcja "definiuj"

Należy zdefiniować całkowitą nośność na wyciąganie z gruntu Re [kN, lbf]

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.