The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Program Ściana analiza

Program ten służy do analizy głębokich wykopów i ich obudów sprężysto-plastyczną metodą nieliniową, w której wartość parcia oddziałującego na konstrukcję zależy od jej deformacji. Metoda ta pozwala zamodelować rzeczywistą pracę konstrukcji z uwzględnieniem faz budowy oraz wyznaczyć siły wewnętrzne i przemieszczenia konstrukcji.

Wstępny projekt konstrukcji, w tym wyznaczenie wymiarów ściany, sił wewnętrznych i sił w kotwch można wykonać w programie "Ściana Projekt".

Pomoc w programie "Ściana analiza" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Profil

Moduł Kh

Badania presjometryczne (PMT)

Badania dylatometryczne (DMT)

Grunty

Geometria

Materiał

Definiowanie parcia

Przyporządkowanie

Wykop

Teren

Woda

Obciążenia

Zdefiniowane siły

Kotwy

Rozpory

Podpory

Obciążenia sejsmiczne

Ustawienia fazy

Obliczenia

Stateczność wewnętrzna

Stateczność zewnętrzna

Stateczność dna wykopu

Wymiarowanie

Wymiarowanie kotew

Opinka

Oczepy

  • Teoria obliczeniowa do programu "Ściana analiza":

Naprężenia w gruncie

Parcia gruntu

Ściana analiza

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Wymiarowanie przekrojów stalowych

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.