The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obliczenia - płaska pwierzchnia poślizgu

ramce "Obliczenia" wyświetlane są wyniki obliczeń. Dla jednego zadania istnieje możliwość przeprowadzenia kilku obliczeń

Weryfikację zbocza skalnego z uwzględnieniem płaskiej powierzchni poślizgu można przeprowadzić stosując metodę analizy, której wyboru dokonuje się w ramce "Ustawienia". Wyniki obliczeń są wyświetlane w ramce na dole ekranu.  

W ramce tej program umożliwia wyznaczenie siły w kotwie potrzebnej do uzyskania wymaganego współczynnika bezpieczeństwa. W takim przypadku pole "Wyznacz wymaganą siłę w kotwie" musi być zaznaczone, a ponadto należy wprowadzić nachylenie siły w kotwie od poziomu.   

Wizualizację wyników można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - płaska powierzchnia poślizgu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.