The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Plastyczność

Okno dialogowe Plastyczność służy do ustawiania parametrów kierujących procedurą aktualizacji naprężenia.

Parametr Tolerancja błędu powrotu do powierzchni plastyczności wskazuje tolerancję spełniającą wybrany warunek zniszczenia. Przy założeniu nieliniowego wzmocnienia/osłabienia, tak jak w przypadku modyfikowanego modelu cam clay, mapowanie powrotu naprężenia wymaga zastosowania procesu iteracji.

Maksymalna dozwolona liczba iteracji jest wtedy wyrażona za pomocą parametru Maksymalna liczba iteracji dla jednego kroku plastycznego. W przypadku stosowania sztywno-plastycznej wersji modelu Mohra-Coulomba, Druckera-Pragera lub modyfikowanego modelu Mohra-Coulomba, parametry te nie mają zastosowania.

Zalecane jest stosowanie wartości ustawionej domyślnie, która widoczna jest na rysunku.

Parametry kierujące mapowaniem powrotu naprężenia

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.