The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Podparcie liniowe

Ramka "Podparcie liniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podparć liniowych. Dodawanie podparć liniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podparcia liniowe".

Lokalizację podparcia liniowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Wprowadzone podparcia liniowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych.

Program zawiera moduł automatycznej generacji standardowych warunków brzegowych. Dlatego, dla większości zadań definiowanie warunków brzegowych nie jest wymagane.

Przyporządkowywanie podparć do linii wymaga najpierw wybrania rodzaju linii (linia swobodna, element brzegowy, linia siatki).

Uwzględniane są następujące rodzaje podparć liniowych:

  • swobodne
  • utwierdzone
  • przemieszczeniowe

Ramka “Podparcia liniowe”

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.