The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynnik korekcyjny dla skończonej miąższości warstwy na podłożu sztywnym Rh

Współczynnik korekcyjny Rh przedstawia wpływ warstwy nieściśliwej poniżej podstawy pala. Wartości współczynnika są przedstawiane w literaturze graficznie dla różnych wartości stosunku długości do średnicy pala (l/d) i wartości stosunku długości pala do miąższości warstwy ściśliwej powyżej warstwy nieściśliwej (l/h lub h/l). Wykresy te są dostępne w programie w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny skończonej miąższości warstwy na podłożu sztywnym dla osiadania Rh

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.20).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.