The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dodawanie i edycja typu zbrojenia

Okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia (Edytuj, Wstaw)" zawiera następujące pozycje:

Linia produktów i Typ zbrojenia

  • lista rozwijalna zawiera znajdujące się w bazie poszczególne Linie produktów wraz z poszczególnymi typami zbrojenia lub umożliwia wprowadzenie typu zbrojenia "użytkownika"

Krótkoterminowa wytrzym. charakt.

  • wartość wytrzymałości można zmieniać tylko dla zbrojenia zapisanego przy pomocy "Katalogu użytkownika"

Obliczenie wytrzymałości dłlugotrwałej

  • Lista rozwijalna pozwala na wybór sposobu analizy wytrzymałości długotrwałej: "definiuj współczynniki redukcji" (bezpośrednie definiowanie współczynników), "wyznacz współczynniki redukcji" (współczynniki wyznaczane są na podstawie definiowanych: "żywotności" zbrojenia, rozmiaru ziaren i Ph gruntu), "definiuj wytrzymałość" (definiuje się już zredukowaną wytrzymałość długoterminową)

Współczynniky redukcyjne

  • wartości współczynników redukujących krótkoterminową wytrzymałość na rozciąganie. Można je definiować bezpośrednio lub wyliczać na podstawie wybranych z listy opcji (żywotność, chemizm, rozmiar ziaren)

Całkowity wsp. niepewności modelu

  • definiowana jest wartość współczynnika redukcji wytrzymałości krótkoterminowej

Długoterminowa wytrzymałość obliczeniowa

Nośność na poślizg

  • "Współczynnik bezpośredniego poślizgu po zbrojeniu". Współczynnik ten można definiować bezpośrednio lub wyliczać na podstawie wybranego rodzaju gruntu

Nośność na wyciąganie

  • "Współczynnik interakcji gruntu i zbrojenia". Współczynnik ten można definiować bezpośrednio lub wyliczać na podstawie wybranego rodzaju gruntu

Connection strength

  • can be input directly or calculated based on magnitude of normal force between blocks: Rcon=Rcon,min+N.tanα ≤ Rcon,max

Przycisk "Katalog użytkownika" w dolnej części okna otwiera okno dialogowe "Katalog użytkownika".

Okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.