The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Materiały i normy

Zakładka ta służy do definiowania materiałów i norm obliczeniowych dla:

  • Konstrukcji betonowych
  • Konstrukcji betonowych przyczółków mostowych
  • Współczynniki EC 2 do analizy konstrukcji betonowych są określane na podstawie EN 1992-1-1. Można zastosować zarówno wartości domyślne jak i własne, definiowane przez użytkownika.
  • Parametr determinacji przekroju - współczynnik ten determinuje lokalizację przekroju krytycznego do wyznaczania momentu zginającego w obrębie fundamentu ściany. Wartość domyślna tego parametru dla słupów betonowych i żelbetowych wynosi k = 0, co oznacza, że przekrój krytyczny znajduje się na eksponowanym licu kolumny (słupa). Dla konstrukcji murowanych zaleca się wybór wartości tego współczynnika równej 0,25.

Przekrój krytyczny do wyznaczania momentu zginającego w obrębie fundamentu ściany

  • Parametr odsadzki k - parametr ten determinuje czy zbrojenie przedniej odsadzki ściany powinno być wymiarowane czy też nie. Dla odsadzki o długości x ≤ k*t wymiarowanie zbrojenia nie jest wykonywane. Przy wyborze opcji "według normy" parametr krótkiej odsadzki jest automatycznie wstecznie obliczany według wybranej normy do wymiarowania konstrukcji betonowych. Natomiast kiedy wybrana zostanie opcja "definiuj parameter" wartość parametru k definiuje użytkownik. Parametr krótkiej odsadzki ściany uwzględniany jest w obliczeniach ścian oraz fundamentów bezpośrednich.

Schemat definiowania parametru krótkiej odsadzki

  • Konstrukcje murowe (definiowane jedynie w programie "Mur oporowy")
  • Konstrukcje stalowe (definiowane jedynie w programach: "Płyta", "Ściana analiza" oraz "Pal stabilizujący")
  • Obciążenia i kombinacje obciążeń (definiowane jedynie w programach: "Płyta" i "Belka")
  • AASHTO - umożliwia redukcję tarcia pomiędzy gruntem a konstrukcją (element kontaktowy) w obliczeniach ścian wykopów, w postaci:

  • SNiP - umożliwia wprowadzenie współczynników obliczeniowych zgodnych z normą rosyjską SNiP

Okno dialogowe "Nowe ustawienia" - zakładka "Materiały i normy"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.