The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia podstawowych parametrów analizy stateczności zbocza

Obliczenia z zastosowaniem współczynnika bezpieczeństwa opierają się na założeniu, że całkowite obciążenie oddziałujące na masyw gruntowy/skalny jest wprowadzane w jednym kroku obciążenia. Właściwy współczynnik bezpieczeństwa obliczany jest za pomocą metody redukcji parametrów wytrzymałościowych cφ. W związku z tym, współczynnik bezpieczeństwa został zdefiniowany jako skalarny mnożnik redukujący początkowe parametry cφ aż do osiągnięcia stanu zniszczenia.

Współczynnik bezpieczeństwa ma następującą postać matematyczną:

gdzie:

φorig

-

początkowa wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu

φfailure

-

wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu w momencie zniszczenia

Poszukiwanie wartości krytycznej współczynnika bezpieczeństwa wymaga systematycznej modyfikacji (redukcji) parametrów wytrzymałościowych cφ prowadzącej do osiągnięcia stanu zniszczenia. W ramach NRM, stan zniszczenia określa się jako stan, w którym rozwiązanie nie konwerguje. Procesem poszukiwania krytycznych wartości cφ  kierują następujące parametry.

  1. Redukcja - współczynnik redukcji (mnożnik skalarny) służący do redukcji parametrów cφ. Parametr ten podlega ciąglej aktualizacji w toku obliczeń.
  2. Minimalny współczynnik redukcji - wartość graniczna, poniżej której wartość współczynnika redukcji nie powinna spaść podczas procesu poszukiwania. Parametr ten zapewnia, że obliczenia nie będą kontynuowane dla niepotrzebnie niskich wartości współczynnika redukcji. Jest to jeden z parametrów decydujących o zakończeniu procesu poszukiwania.
  3. Redukcja parametrów gruntu - parametr ten umożliwia określenie, które z parametrów cφ należy zredukować. Domyślnie ustawiono jednoczesną redukcję obydwu parametrów.

Ustawienia głównych parametrów obliczeń stateczności zbocza (MES)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.