The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Fazy budowy

Ten paskek narzędzi służy do zarządzania fazami budowy. Rysunek przedstawia położenie poszczególnych przycisków:

Pasek narzędzi "Fazy"

Dodaje fazę budowy

  • dodaje nową fazę budowy na końcu listy

Usuwa fazę budowy

  • usuwa ostatnią fazę budowy z listy

Faza budowy 1,2 ...

  • przełącza pomiędzy poszczególnymi fazami budowy - wyboru dokonuje się za pomocą lewego przycisku myszy

Pasek ten umożliwia definiowanie faz budowy. Fazy budowy służą do modelowania stopniowego tworzenia budowy (niezbędne dla programów "Ściana - analiza", "Osiadanie", "MES"). Funkcję tę można również wykorzystać do studiów parametrycznych, aby w każdej fazie budowy założyć inne przyporządkowanie gruntu lub inne współczynniki obliczeniowe. Korzystnie jest również modelować skutki obciążeń sejsmicznych w odrębnej fazie budowy, bowiem można wówczas założyć różne współczynniki bezpieczeństwa bądź różne współczynniki obliczeniowe.

Dla poszczególnych typów wprowadzanych danych (przyporządkowanie gruntu, kotwy, podpory…) zawsze istnieje powiązanie w fazach budowy (Dziedziczność).

W niektórych programach status obliczeń fazy budowy oznaczony jest paskami o różnych kolorach.

Pasek narzędzi "Fazy" z kolorowymi paskami statusu obliczeń

Kolory mają następujące znaczenie:

  • zielony - w obrębie fazy przeprowadzono analizę, której wynik JEST SATYSFAKCJONUJĄCY
  • czerwony - w obrębie fazy przeprowadzono analizę, której wynik NIE JEST SATYSFAKCJONUJĄCY
  • szary - w danej fazie budowy istnieje analiza, która nie została jeszcze przeprowadzona

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.