The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wymiarowanie ściany

Po obliczeniu sił działających na konstrukcję, program wyznacza wszystkie siły wewnętrzne w analizowanym przekroju poprzecznym (normalna siła N, siła tnąca Q i moment M), a następnie weryfikuje nośność przekroju poprzecznego stosując jedno z ustawień wybranych w zakładce "Konstrukcje oporowe". Tylko siły znajdujące się ponad weryfikowanym połączeniem (patrz rysunek) przyjmowane są do wymiarowania. Siły te nie są mnożone przez żaden ze współczynników obliczeniowych.

Siły uwzględnione w analizie

Przednia odsadzka ściany analizowana jest ze względu na obciążenie momentem zginającym i siłą tnącą. Naprężenie w podstawie fundamentu można założyć jako stałe (CSN) lub liniowe (EC).

Przy założeniu liniowej zmiany naprężenia u podstawy fundamentu, rozkład naprężeń wyznaczany jest z:

lub przy wykluczeniu rozciągania:

gdzie:

e

-

mimośród siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu ściany

N

-

normalna siła działająca w podstawie fundamentu (patrz analiza zgodnie z teorią stanów granicznych lub współczynnika bezpieczeństwa)

Moment zginający i siła tnąca wyznaczane są jako reakcja na belkę wspornikową pokazaną na rysunku:

Siły wewnętrzne działające na odsadzkę ściany

Sprawdzenie odsadzki tylnej ściany (odpowiednio górnego rozciąganego zbrojenia w odsadzce) wykonywane jest w niektórych państwach, zwykle jednak nie jest wymagane. Programy "Ściana kątowa" i "Mur oporowy" w wersji 5.5 umożliwiają zaprojektowanie zbrojenia odsadzki tylnej. Przekrój jest wówczas obciążany ciężarem własnym konstrukcji, klinem odłamu gruntu, obciążeniem naziomu, siłą w kotwieniu oraz siłą związaną z naprężeniem kontaktowym w gruncie. Siły wynikające z naprężeń są uwzględniene jedynie jeśli oddziałują w sposób negatywny. Siły zdefiniowane przez użytkownika nie są uwzględniane. 

Przekrój sprawdzany jest przy obciążeniu momentem zginającym oraz siłą tnącą.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.