The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dodawanie otworu

Nowe otwory mogą być dodane do modelu za pomocą przycisków "Dodaj graficznie" lub "Dodaj tekstowo".

Ramka "Model geologiczny" - dodawanie nowego otworu

Jeśli żaden otwór nie jest wybrany, kiedy korzystamy z przycisku "Dodaj", wówczas nowy otwór generowany jest na podstawie modelu geologicznego.

Dodawanie nowego otworu z automatyczną generacją warstw na podstawie modelu geologicznego jest ważne przy edycji modelu geologicznego (model edytowany jest za pomocą otworów - jeśli nie ma otworu w modelu, w miejscu, które chcemy edytować, konieczne jest dodanie otworu w tej lokalizacji), a także przy dodawaniu soczewek gruntu.

Warstwy nowego otworu zostały wygenerowane na podstawie modelu geologicznego

W przypadku, gdy podczas zastosowania przycisku "Dodaj", jakiś otwór jest zaznaczony/wybrany, nowy otwór jest kopią zaznaczonego otworu.

Dodawanie nowego otworu będącego kopią otworu istniejącego ma zastosowanie w następujących przykładach: Model geologiczny z warstwami zgodnymi z powierzchnią terenu, Tworzenie soczewek gruntu, Modelowanie uskoku.

Nowy otwór jest kopią wybranego otworu

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.