The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

EN 1997-2 (EC7)

Norma EN 1997-2 określa maksymalny opór podstawy pala pmax, base według wyników odpowiedniego i-tego badania CPT w następujący sposób:

gdzie:

qc, I, mean

-

uśredniony opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, I  (zob. Aneks D7 do EN 1997-2)

qc, II, mean

-

uśredniony minimalny opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, II  (zob. Aneks B4 do EN 1997-3)

qc, III, mean

-

uśredniony opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, III  (zob. Aneks B4 do EN 1997-3)

αp

-

współczynnik redukcji nośności podstawy pala

s

-

współczynnik wpływu kształtu pala

β

-

współczynnik wpływu poszerzenia podstawy pala

Maksymalna wartość oporu gruntu pod stożkiem (ciśnienia penetracji) qc jest określona jako 15 MPa. W gruntach niespoistych, uwzględniany jest  wpływ prekonsolidowania gruntu (OCR).

Maksymalny opór na pobocznicy pala pmax, shaft wyraża wzór:

gdzie:

αs

-

współczynnik tarcia na pobocznicy pala

qc, z, a

-

opór pod stożkiem na głębokości h

Literatura:

EN 1997-2 Geotechnical design. Ground investigation and testing.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.